please click press release button in front page for all HURPES press releases.

[मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिहरुका लागि होम पेजको प्रेस रिलिज बटनमा थिच्नुहोस । ]