शान्ति काव्य प्रवाहको ३३ आंै कार्यक्रम ः

माघ २९ गते काठमाडांैमा शाान्ति काव्य प्रवाहको ३३ आंै कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ जसमा ३९ जना कविहरुले कविता वाचन गर्नुभएको थियो ।