युवा समूह गठन

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस म्याग्दीमा समाजको युवा समूह गठन भएको छ । ३० जना सदस्य रहेको यो नै समाजको पहिलो युवा समूह हो ।