मानव अधिकार तथा शान्ति समाज घरजग्गा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
कालिकास्थान, काठमाण्डौ नेपाल
घर जग्गा खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/१०/१६)

यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने प्रयोजनका लागि तपसिल बमोजिमको स्थान र क्षेत्रफलको घरजग्गा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सूचनामा तोकिएको स्थान भित्र पर्ने सम्बन्धीत घरजग्गा धनीहरुबाट देहायका शर्तहरुको अधिनमा रहि रितपूर्वक शिलबन्दी बोलपत्र यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।
खरिद गरिने अचल सम्पत्ति घरजग्गाको विवरण :
क्र.स. घरजग्गाको क्षेत्रफल
१. कम्तिमा ४ आना देखि ६ आना सम्मको क्षेत्रफलमा बनेको घरजग्गा र घरको क्षेत्रफलको हकमा कम्तिमा ८ कोठा र २.५ तलाको हुनुपर्ने । त्यसमा एउटा कोठा कम्तिमा ३५ जना बस्न सक्ने सभाकक्षको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुनुपर्ने ।
आवश्यक घरजग्गाको विवरण: कम्तिमा २० फिटको बाटोेको सुबिधा भएको (पिचरोडसँग जोडिएको हुनुपर्ने) र काठमाण्डौ महानगरपालिका वा ललितपुर महानगरपालिकामा रिङरोड भित्र वा छेउछाउ हुनुपर्ने । काठमाण्डौको हकमा रिङरोडमा महाराजगञ्जदेखि चावहील, गौशाला हुदै कोटेश्वरसम्मको क्षेत्रभित्र र महाराजगञ्जबाट दक्षिण त्रिपुरेश्वर थापाथलीसम्मको क्षेत्र र त्यसभन्दा उत्तर पुर्वमा पर्ने रिङरोडसम्मको सबै क्षेत्र, ललितपुरको हकमा जावलाखेलदेखि उत्तर कुपण्डोलसम्मको क्षेत्र वरिपरि हुनुपर्ने ।
शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी शर्तहरु ः–
१. बोलपत्रवालाले कुनै मुद्धा मामिला, बिवाद नभएको आफुले विक्री गर्न चाहेको घरजग्गाको कित्ता नम्वर, क्षेत्रफल खुल्ने जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा, नापी नक्शा, ट्रेस नक्शा, नक्शा पास प्रमाणपत्र, गत आ.व. को कर तिरेको रसिद, घरजग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित भएको कागजात र घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसहित शिलबन्दी बोलपत्र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
२. बोलपत्र साथ घरजग्गामा कुनै किसिमको कानूनी खर÷खिचलो, मुद्धा मामिला तथा अरु कसैको हकदावी नभएको, सडक विस्तार योजनामा नपरेको कुराको सुनिश्चितता पत्र पेश गर्नु पर्नेछ । साथै घर जग्गा विक्रेताको हकवालाका साथै बण्डापत्र भए नभएको र निजका एकाघर सगोलका परिवारका नाममा विक्री गर्न खोजिएको यो घर जग्गा बाहेक अन्य जग्गा जमिन नेपालभरी के कति बाँकी रहन्छ खुलाउनुपर्ने छ । यसैगरी उल्लेखित घर जग्गामा मोही रहे नरहेको पुष्टि गर्ने भूमि सुधार कार्यालयको मोठ श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि समावेश गर्नुपर्ने छ ।
३. प्राप्त बोलपत्रहरु ३६ औं दिनमा दिनको २ बजे समाजको केन्द्रीय कार्यालयमा समाजको केन्द्रीय कार्यसमितिका काठमाण्डौमा उपलब्ध पदाधिकारी÷सदस्यहरुद्वारा वा केन्द्रीय कार्यसमितिले अख्तियारी प्रदान गरेका पदाधिकारी÷सदस्यहरुद्वारा खोलिनेछ । सो दिन बिदा परेमा सोको भोलिपल्ट खोलिनेछ ।
बोलपत्र फारम मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यालय कालिकास्थान काठमाण्डौबाट रु.पाँच सय दस्तुर तिरि प्राप्त गर्न सकिनेछ । बोलपत्र बुझाउँदा घर जग्गाको फोटोसहित यसै सूचनाको १ नम्बर बुँदामा उल्लेखित कागजात सहित पेश गर्नुपर्नेछ ।
४. बिक्री गर्न चाहेको उल्लेखित घरजग्गा के कति रकममा विक्री गर्ने हो अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने छ । अंक र अक्षरमा रकम फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिइनेछ ।
५. बोलपत्र खोलिने दिन समयभित्र बोलपत्रवाला वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ । यदि निजहरु उपस्थित नभए पनि बोलपत्र खोल्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
६.म्याद नाघी वा रितपूर्वक नआएका तथा कुनै शर्तराखि दिएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
७. बोलपत्र स्वीकृत भएमा सम्बन्धित बोलपत्रदाताले सोको सूचना गरेको मितिले १५ दिन भित्र रजिष्ट्रेसन पारित गरि दिनुपर्नेछ ।
८. घरजग्गा खरिद विक्री रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा विक्री कर्ताले तिर्नुपर्ने घरजग्गा कर, लाभ कर विक्रीकर्ता आफैले ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
९. कुनै कारण जनाई वा नजनाई बोलपत्र स्विकार गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिमा सुरक्षित रहने छ ।
१०. अन्य कुराहरुमा संस्थाको विधान, विनियम, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र प्रचलित कानूनमा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ । शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने ठेगाना यस प्रकार छः
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
पोष्ट बक्स न. १२७९०, केशरी मार्ग कालिकास्थान, काठमाण्डौ नेपाल
कार्यालय समय बिहान १० बजे देखि बेलुका ४ बजेसम्म( बिदाको दिन बाहेक )
फोन नम्बर ः ०१ ४५२०७१२, ०१ ४५२०३६९