कैलालीमा रेडियो कार्यक्रम

कैलाली शाखाले स्थानीय एफ.एम. रेडियोमा मानव अधिकार र शान्ति रेडियो कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।